Faktura info

C Ekenberg Group Sthlm AB
FE 9673
838 76 Frösön
Org-nr. 556972-5590

CE-Group strävar enligt policy för en lägre miljöpåverkan.
Elektroniska fakturor i PDF-format skickas till: faktura@bygglet.com
Om projektnummer erhållits, verifiera det på fakturan.
E-posta fakturorna till faktura@bygglet.com. För enkel hantering omvandla var faktura till PDF. Bilagor/leveranskvittens kan även bifogas som PDF, vid eventuellt behov.

Email-adressen gäller endast fakturor. Övrig post skickas till

C Ekenberg Group Sthlm AB,
Lillerudsv. 2 b,
141 32 Huddinge.

Med vänliga hälsningar

C Ekenberg GroupSthlm AB