Sprängning & Schackt

Tillgången på plana och lättbyggda Tomter minskar, speciellt vid sjönära lägen.
Med vår maskinella utrustning samt experter inom Sprängteknik skapar vi nya
möjligheter/platser där huset kan byggas.

Allt är självklart en ekonomisk fråga, kontakta CE-Group Sthlm AB för en
mer ingående diskussion.

                                                               info@ce-group.se