Grunder

En husgrund kan byggas med olika byggteknik.Yttre förutsättningar med tomtens
egenskaper är en självklar koefficient som styr valet.
Med erfarenhet och kompetens kan CE-Group Sthlm AB räta ut frågetecken
med hjälp av de senaste byggtekniska lösningar som erbjuds idag.

Vid frågor eller en ingående diskussion kontakta CE-Group Sthlm AB.
info@ce-group.se