Totalentreprenad

En projektering kan utföras på olika sätt men vid en totalentreprenad
åtager sig CE-Group Sthlm AB det totala ansvaret av byggnationen.
Situationen som beställare kan variera med tanke på tidstillgång eller
genom kunskap inom de olika byggtekniska situationerna.
Populärt kallat, från ax till limpa eller från råmark till färdigställt hus.

Vid eventuella frågor kontakta CE-Group Sthlm AB
info@ce-group.se.